top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์
 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต จำนวน ๓ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 112
2 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทการรักษา จำนวน ๖ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 382
3 เอกสารประกอบการประชุม บันทึกข้อมูลระบบEGP วันที่4กันยายน2561 ที่พักขยะติดเชื้อ Narongchai k. (ICT) 371
4 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 762
5 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 648
6 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 682
7 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 585
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 584
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 621
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 178
11 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 668
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาเผาความร้อนสูง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 574
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 478
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 436
15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 288
16 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิต 13 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 255
17 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 316
18 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 282
19 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 282
20 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ให้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 332
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 1 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249