top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


รหัสยาแพทย์แผนไทย 24 หลัก(ฉบับสมบูรณ์) PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 17 March 2011 11:32

รหัสยาแพทย์แผนไทย 24 หลัก(ฉบับสมบูรณ์) ให้แก้ไขที่เมนู tools-->system setting--->ยา ค้นหายาที่ละตัวแล้วดำเนินการใส่รหัส 24 หลัก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (thai_drugs_code03032554.zip)รหัสยา24แพทย์แผนไทยรหัสยา24แพทย์แผนไทย2492 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249