top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปี 2556 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 11 September 2012 09:54

 โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปี 2556 เพื่อประกอบการประชุมการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับ รพท.รพช.และ รพ.สต.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (final_43_file.pdf)โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปี 2556โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปี 2556404 Kb
Last Updated on Tuesday, 11 September 2012 09:55
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249