top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ


 นพ.ภาสกร  ไชยเศรษฐ

ระบบข้อมูล Datacenter

 

พันธกิจ


๑.บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓.สร้างการมีส่วนร่วม และการพี่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

วิสัยทัศน์

   

    ประชาชนชาวอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

Main Menu

แบนเนอร์

 

กระดานข่าว สสจ.อำนาจเจริญ
 

 

 


 


เกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Thursday, 01 November 2012 15:44

ขอส่งเกณฑ์การประเมินควบคุมภายใน รพช./สสอ./รพ.สต. เริ่ม 5 พย 55 ถึง 14 ธค 55

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (KPI FAI.rar)แบบประเมินควบคุมภายใน 121 Kb11/5/2012 16:28
Last Updated on Monday, 05 November 2012 16:23
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249