top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

การจัดสรรงบประมาณ QOF ปี64 แยกรายหน่วยบริการ PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 24 June 2021 13:26

 การจัดสรรงบประมาณ QOF ปี64  แยกรายหน่วยบริการ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (QOF64_amnat.rar)การจัดสรรงบประมาณ QOF ปี64 แยกรายหน่วยบริการการจัดสรรงบประมาณ QOF ปี64 แยกรายหน่วยบริการ87 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249