top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 28 December 2022 15:28

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20221228145620011.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249