top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรักฯ PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Thursday, 25 May 2023 09:21

 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใย สื่อสาร เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี (ช่วงที่ ๒) เพื่อการเสริมสร้างด้านสติปัญญาอารมณ์ ด้วยวินัยเชิงบวก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (one.pdf)one.pdf 629 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249