top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE อำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 09 February 2011 13:57

             เมื่อวันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขึ้น ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมฯ และ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานสรุปความเป็นมาของการจัดมหกรรมฯในครั้งนี้ ซึ่งมีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE   จากจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ด้วย

 alt

 

ภาพ / ข่าว :   นายศักดา บุญเฉลียว
                    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249