top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


รวมพลัง อสม.ทั่วไทยป้องกันภัยมะเร็งเต้านม อำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 09 February 2011 14:57

              เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลัง อสม.ทั่วไทยป้องกันภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายวิรัตน์ พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานสรุปความเป็นมาในการจัดทำโครงการฯ  ซึ่งมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่สำคัญและพบมากในผู้หญิง เป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ในประเทศไทยพบมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำอย่างถูกวิธีเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป   อนึ่ง ในจัดทำโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

alt

ภาพ / ข่าว :   นายศักดา บุญเฉลียว

                    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249