top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


ข้อมูล To Be Number สำหรับนำเสนอเพื่อส่งให้ภูเก็ต PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 10 February 2011 13:38

ข้อมูล To Be Number สำหรับนำเสนอ เพื่อส่งให้ภูเก็ต

ไฟล์ 1 :  Download

ไฟล์ 2 : Download

ไฟล์ 3 :  Download

ไฟล์ 4 :  Download

ไฟล์ 5 :  Download

ไฟล์ 6 :  Download

ไฟล์ 7 :  Download

ไฟล์ 8 :  Download

ไฟล์ 9 :  Download

ไฟล์ 10 :  Download

ไฟล์ 11 :  Download

ไฟล์ 12 : Download

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249