top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


การรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (Toilet Cleaning Day) PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 19 April 2011 14:12
 
 

              ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นพ.ชวลิต ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ   คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ญาติผู้ป่วย กว่า ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ   ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS ณ ห้องส้วมสาธารณะโรงพยาบาลอำนาจเจริญ   พร้อมกำหนดให้มีการรณรงค์ล้างทำความสะอาดส้วมในโรงพยาบาล อาคารผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน อาคารสำนักงานทุกแห่งพร้อมกัน จำนวน ๘๓ แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นที่พึงพอใจแก่     ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง

alt   สุวิมล ภาระเวช , ยงยุทธ สุพล :รายงาน                                                              นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์ ICT สสจ.อำนาจเจริญ.ภาพประกอบ

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249