top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เลขาธิการ พอ.สว. สำรวจสถานที่รับเสด็จ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 24 August 2011 15:32

                     เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จงาน พอ.สว. ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยภาคเอกชน ให้การต้อนรับและร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ

alt

ภาพ / ข่าว : นายศักดา  บุญเฉลียว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ

Last Updated on Wednesday, 24 August 2011 15:41
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249