top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


กรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่รับเสด็จ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 05 September 2011 14:16

                เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ พล.ร.ท.ไตรภพ พิชัยกุล ร.น. รองผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ ประจำกรมราชองครักษ์ (หัวหน้าคณะตรวจพื้นที่) พร้อมคณะ  เดินทางมาตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จงาน พอ.สว. ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา

 alt

ภาพ/ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ
(๒ กันยายน ๒๕๕๔)
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249