top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไร้พุง PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
Wednesday, 18 January 2012 16:30

ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไร้พุง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Apendix_DPAC1.doc)Report_DPACReport_DPAC37 Kb
Download this file (Apendix_DPAC2.doc)Prport_DAAD2Prport_DAAD_amphur108 Kb
Download this file (Report_ DPAC _amphur.xls)Apendix_DPAC1Apendix_DPAC132 Kb
Download this file (Report_ DPAC.xls)apendix_DPAC2apendix_DPAC221 Kb
Last Updated on Wednesday, 18 January 2012 16:59
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249