top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายละเอียดเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Wednesday, 03 March 2010 11:49

          รายละเอียดการเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สาธารณสุข ลงพื้นที่ 10-26 มีค 53  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งภายใน 7 วัน โทร 0810662420

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (เตรียมแผน...rar)เตรียมแผน...rar 34 Kb
Last Updated on Wednesday, 03 March 2010 11:52
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249