top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ แก้ไข PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Monday, 28 April 2014 11:31

 รหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ  แก้ไข

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (drug24.xlsx)รหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ แก้ไขรหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ 13 Kb
Last Updated on Friday, 02 May 2014 16:00
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249