top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) มกราคม 2558 PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Friday, 30 January 2015 10:14

แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) มกราคม 2558  ด่วน

ภายในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2558    เพื่อใช้เป็นข้อมูล รับการตรวจราชการ รอบที่ 1

 

การส่งจากโปรแกรม  HOSxP_PCU

   เลือกวัน/เดือน/ปี ให้ถูกต้อง (1/1/2558  - 31/1/2558)

   ติ้กช่อง "เฉพาะข้อมูลในเดือน"

   ติ้กช่อง "Upload MongoDB Server"  และเปลี่ยนเป็น  122.154.141.226"

    กด Start Export Task

 

alt

 

การส่งจากหน้าเว็บ HDC 

 

1. เข้าสู่หน้าเว็บ http://203.157.178.5/hdc/main/index.php    HDC Dashboard

      เลือก "นำเข้าข้อมูล" ==> "นำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม"  ตามภาพ

 

alt

 

 

2. กรอกข้อมูล โดยใส่รหัสหน่วยบริการของท่าน และ พาสเวิร์ด

 

alt

 

3. เลือกไฟล์ แบ็คอัพ จากคอมพิวเตอร์  แล้วเลือก  Upload Files

 

alt

 

 

 

 


 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249