top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเพื่อประมวลผล QOF ปี 58 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 07 April 2015 20:28

 ตามที่ ศูนย์ ICT แจ้งให้ทุกหน่วยบริการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มเพื่อประมวลผล QOF ปี 58 ภายในวันที่ 5 เม.ย.58 

ซึ่งขณะนี้ยังขาดหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวน 21 แห่ง ขอให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 8 เม.ย 58 ก่อนเวลา 16.30 น. และหน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลที่จะแก้ไขได้ภายในวันที่ 20 เม.ย.58  และ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย - 8 พ.ค. 58 ทีมศูนย์ ICT และงานที่เกี่ยวข้องจะออกติดตามผลงานสำหรับหน่วยบริการที่ขัดข้องเรื่องการจัดทำข้อมูล 43 แฟ้ม

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (send_qof58.xlsx)QOF58 14 Kb
Last Updated on Tuesday, 07 April 2015 20:32
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249