top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ดาวโหลดเครื่องมือช่วยตรวจสอบข้อมูล Kreport_mini v1.1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 29 April 2015 09:58

     ดาวโหลดเครื่องมือช่วยตรวจสอบข้อมูล Kreport_mini v1.1   DOWNLOAD

แตกไฟล์ .rar แล้วติดตั้งตามคู่มือคับ...

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Manual Kreport mini .docx)Manual Kreport mini 538 Kb
Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 15:30
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249