top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สรุปการส่งข้อมูล op Individual ปี 58 ของหน่วยบริการ PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 17 September 2015 00:00

 สรุปการส่งข้อมูล op Individual ปี 58 ของหน่วยบริการ  ข้อมูลการให้บริการระหว่างวันที่  1 ก.ค. 57  ถึง  30 มิ.ย. 58

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (total_op58.pdf)สรุปการส่งข้อมูล op ปี 58สรุปการส่งข้อมูล op ปี 58244 Kb
Last Updated on Friday, 18 September 2015 09:29
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249