top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์รายชื่อ ประชากรที่ขึ้นทะเบียนนอกเขตจังหวัด ประจำเดือน พ.ค.53 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 19 May 2010 00:00

ไฟล์รายชื่อ ประชากรที่ขึ้นทะเบียนนอกเขตจังหวัด ประจำเดือน พ.ค.53 (Uc_other_53)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (37UC_Other_0553.rar)uc_otheruc_other05532600 Kb
Last Updated on Wednesday, 19 May 2010 08:47
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249