top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ginconference PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Thursday, 30 November 2017 14:09

อัพเดท 13 ก.ค.2563

ลิ้งเข้าสู่การประชุม ginconference V9

alt

01 คู่มือการใช้งานระบบ Gin Conference สำหรับผู้ดูแลระบบ

02 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บนคอมพิวเตอร์

03 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บน Mobile Device (IOS และ Android)

04 ดาวน์โหลดโปรแกรม AcuConsole V9.0

05 เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบ Gin Conference ระหว่าง V.8 และ V.9 .xlsx

---------------------------

ยกเลิกV8 แล้ว ณ วันที่ 7 ก.ค.2563

เข้าสู่การประชุม ginconference

กรุณาตอบแบบประเมินทุกครั้งหลังการประชุม

 

คู่มือการจองห้องประชุมและการขอประชุมผ่านระบบ WEB Conference 

แบบฟอร์มการขอใช้ WEB Conference

แบบฟอร์มการขอใช้ VIDEO Conference

ดาวน์โหลดโปรแกรม GIN-Conference

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานGIN-Conference version8.0

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง GIN-Conference version8.0 

ติดต่อสอบถาม

alt

Last Updated on Monday, 13 July 2020 12:18
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249