top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


โครงสร้าง 43 แฟ้มปี 2561 และ รหัส specialpp ปี 61 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 26 December 2017 10:54

โครงสร้าง 43 แฟ้มปี 2561 และ รหัส specialpp ปี 61

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (43file_(2560-11-08)_V2.3.pdf)โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปีื61โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปีื611256 Kb
Download this file (pp_special_type.xlsx)รหัส specialpp ปี 61รหัส specialpp ปี 6119 Kb
Last Updated on Tuesday, 26 December 2017 10:56
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249