top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ ติดตามนโยบายตรวจสุขภาพ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 03 June 2010 15:33

           เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  นายแพทย์สมชาย  เชื้อเพชระโสภณ  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ ได้ออกติดตามนโยบายโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เขต ๑๓  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางอัมพรเพ็ญ  บุญมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นพ.สมฤกษ์  จึงสมาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญและ คณะ ให้การต้อนรับ  และร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เขต ๑๓

 

ข่าว  : นคเรศ  ชัยศิริ

ภาพ : ศักดา  บุญเฉลียว

alt

Last Updated on Friday, 04 June 2010 09:36
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249