top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 61 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 14 August 2018 16:45

 เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 61

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (QOF61.rar)เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 61เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 613599 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249