top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขระดับเขต ตรวจประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 23 June 2010 15:58

              เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัชรา เชวงกุล ประธานคณะกรรมการประกวดสถานีอนามัยดีเด่น ระดับเขต ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหาตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขต ๑๓ เข้าประกวดในระดับเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี นายทวีศิลป์ อังคุระษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการพิเศษ(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ)นายแพทย์นริศ เพชรบ่อใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้าสถานีอนามัย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเมือง ให้การต้อนรับ

alt

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศักดา  บุญเฉลียว

 

Last Updated on Thursday, 24 June 2010 17:03
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249