top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ติดตามความพร้อมรับ รมว.สธ. PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 07 July 2010 09:24

                  วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  นายสุทัศน์  เงินหมื่น  กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิ ปัตย์  เดินทางมาติดตามความพร้อมในการเตรียมพิธีเปิด “โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง  ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน  เขต ๑๓”  โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จะเดินทางมาเป็นประธานพิธี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ณ พุทธอุทธยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง   จังหวัด อำนาจเจริญ  ซึ่งในการเดินทางมาติดตามความพร้อมใน ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  นพ.ชวลิต  ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาเจริญ


 

 

alt

 

Last Updated on Wednesday, 07 July 2010 11:33
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249