top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


คู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCD PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Friday, 25 September 2020 13:46

 คู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCD

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (NCD_chonicfu.rar)คู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCDคู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCD2842 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249