top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


จังหวัดอำนาจเจริญ เดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันหัวใจโลก PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 04 October 2010 13:44

                   ด้วยในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันหัวใจโลก ในวันที่ ๒๖ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ณ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และ สวนมิ่งมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและเดินนำขบวนรณรงค์ฯ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง และ นิสิต-นักศึกษา โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯจากสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามถนนชยางกูร สิ้นสุดที่ สวนมิ่งมงคล ซึ่ง ณ ที่นั้นได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีเปิดงานวันหัวใจโลก โดยมีนายแพทย์บัญชา สรรพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวรายงาน อนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการออกกำลังกาย จากกลุ่มมวลชนต่างๆด้วย

 alt
 
ภาพ :นายธีระพงษ์ หลักทอง
ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว ศูนยื  ICT
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249