top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


จังหวัดอำนาจเจริญ เดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันหัวใจโลก PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 04 October 2010 13:44

                   ด้วยในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันหัวใจโลก ในวันที่ ๒๖ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ณ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และ สวนมิ่งมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและเดินนำขบวนรณรงค์ฯ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง และ นิสิต-นักศึกษา โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯจากสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามถนนชยางกูร สิ้นสุดที่ สวนมิ่งมงคล ซึ่ง ณ ที่นั้นได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีเปิดงานวันหัวใจโลก โดยมีนายแพทย์บัญชา สรรพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวรายงาน อนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการออกกำลังกาย จากกลุ่มมวลชนต่างๆด้วย

 alt
 
ภาพ :นายธีระพงษ์ หลักทอง
ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว ศูนยื  ICT
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249