top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE AMNAT 2010 PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 13 October 2010 15:26

 

 
                    วันนี้(๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน   TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  AMNATCHAROEN  CHAMPIONSHIP เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑๒ ทีม ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 
                      ชนะเลิศรุ่น Junire โรงเรียนโนนเมือง 
                     ชนะเลิศรุ่น Pee Teenage โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง          
                      ชนะเลิศรุ่น  Teenage โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์  อำเภอเมือง
                       อนึ่งในการนี้ ซึ่งทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
alt
 
ภาพ/ข่าว   นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์   ICT

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249