top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


สสจ.อำนาจเจริญ รับรางวัลผลงานการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 October 2010 12:17

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553  นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบเกียรติบัตรผลงานความครอบคลุมการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม  กันยายน 2553  และเกียรติบัตรผลงานดีเด่นสนับสนุนการบริหารหลักประกันสุขภาพ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด จากนายแพทย์ธีรพล  เจนวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  ในเวทีการประชุมชี้แจงระดับเขต

เรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554  แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารหน่วยบริการประจำ(CUP) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้บริหารระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  หัวหน้าฝ่ายประกันสุขภาพของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี 

 

alt

 

Last Updated on Tuesday, 02 November 2010 09:26
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249