top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ' ๕๓ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 03 November 2010 13:43

           ในระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ อำนาจเจริญ รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา” โดยทางสถาบันวิจัย และประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพจอประสาทตา และช่างเทคนิค จำนวน ๓ ทีม ประจำที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ทีม และ ออกตรวจในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวน ๒ ทีม โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑๑,๖๔๙ ราย

 

alt

 

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249