top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มอบประกาศในโครงการ ทำความดีเข้าพรรษา และ No Sugar Day PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 30 December 2010 16:16

              เมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายนพวัชร สิงห์ศักดา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และองค์กร ที่ร่วมรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา และ No Sugar Day(ลดน้ำตาล ต้านเบาหวาน) ที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ดำเนินการ   ในการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจหลอดเลือด) ในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภายใต้โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน และ สนับสนุนโครงการรณรงค์จังหวัดอำนาจเจริญไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี โดยมีหน่วยงาน และ องค์กร เข้าร่วมฯ จำนวน ๓๑ แห่ง

 

alt

ภาพ / ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249