top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 120
2 ประกาศผลการคัดเลือก ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 97
3 ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมวิชาการ r2r 14
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 213
5 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 175
6 การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ r2r 103
7 ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 159
8 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย r2r 22
9 โครงการ August Series 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 47
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 r2r 42
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 198
12 การอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ Big Data & Cloud Computing 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 42
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 490
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 455
15 รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 221
16 การอบรมพัฒนาทักษะการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ ปี ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 32
17 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 389
18 ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2563 งานวิจัยและพัฒนา 66
19 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พ.บริการ ที่ผ่านการประเมิน เข้าสู่ตำแหน่ง พ.ขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 171
20 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 158
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 105

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249