top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 r2r 3
2 ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 r2r 37
3 ประชาสัมพนธ์ ส่งผลงานประกวดในการประชุมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 r2r -
4 ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม r2r -
5 ประกาศฯข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 83
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 154
7 ประกาศและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยมั่นคงด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 35
8 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 7
9 การสัมมนาโครงการ AI&IoT 2022 และโครงการ Privancy&Security Summit 2022 ออนไลน์-ฟรี คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 20
10 โรงพยาบาลลืออำนาจ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) จำนวน 2 อัตร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 147
11 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 198
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 103
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 328
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 131
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 110
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 227
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 177
18 การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 r2r 52
19 ประชาสัมพันธ์สงผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" r2r 39
20 ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ r2r 62
21 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยแพทยสภา ประจำปี 2565 r2r 19
22 ประกาศฯ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 50
23 ประกาศฯมาตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการและดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำเกณฑ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 97
24 ประกาศฯ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 106
25 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 894
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 484
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 165
28 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้ทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ ๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 28
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 340
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 326

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249