top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 67
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 84
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 77
4 ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ “3 หมอสู้เบาหวาน : NCD New Care By 3หมอ อำนาจเจริญ” งานวิจัยและพัฒนา 162
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 201
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 184
7 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 338
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 248
9 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ รพ.ลืออำนาจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 112
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนายช่างโย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 190
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 222
12 รับสมัครคัดเลือก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ปีงบฯ ๒๕๖๖ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 133
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 256
14 ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 181
15 การจัดทำข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 121
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 414
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 449
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 422
19 ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 393
20 ปชส.การจัดอบรมของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ในงาน Rethink Academy คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 134
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 426
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 587
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 325
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่ง จพ.สธ. อาวุโส นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 183
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 484
26 ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 425
27 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 298
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 424
29 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 313
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 380

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249