top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล งานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 Administrator 654
122 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมฯ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 418
123 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 308
124 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดในฤดูหนาว กลุ่มงานควบคุมโรค 232
125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เตือนอันตรายเล่นพลุ จุดประทัด และดอกไม้ไฟ ฉลองคืนวันลอยกระทง กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 239
126 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมฯ) งานการเจ้าหน้าที่ 289
127 การสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์(เฉพาะใช้งานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)เท่านั้น Narongchai k. (ICT) 2358
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) Narongchai k. (ICT) 579
129 แจ้ง หน่วยบริการที่ยังไม่ส่ง "แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา" Narongchai k. (ICT) 357
130 สรุปผลนิเทศติดตามโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย (โครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2560) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 330
131 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ งานการเจ้าหน้าที่ 397
132 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเตือนระวังกินเห็ดพิษอันตรายถึงตาย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 189
133 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการพระราชกุศลสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มงานควบคุมโรค 228
134 แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ 60 supattra 382
135 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 612
136 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประ (รายนายพุทธางกูร ใจเป็น) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 360
137 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 335
138 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 274
139 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการสาธารณสุข) งานการเจ้าหน้าที่ 663
140 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑ งานคบส 258
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 99

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249