top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ขั้นตอนการสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 477
122 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 468
123 เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตชัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้ กลุ่มงานควบคุมโรค 314
124 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 533
125 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่ 558
126 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่ 254
127 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ 805
128 รับย้ายข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ 537
129 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 482
130 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล งานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 Administrator 658
131 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมฯ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 431
132 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 313
133 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดในฤดูหนาว กลุ่มงานควบคุมโรค 236
134 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เตือนอันตรายเล่นพลุ จุดประทัด และดอกไม้ไฟ ฉลองคืนวันลอยกระทง กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 254
135 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมฯ) งานการเจ้าหน้าที่ 313
136 การสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์(เฉพาะใช้งานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)เท่านั้น Narongchai k. (ICT) 2818
137 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) Narongchai k. (ICT) 600
138 แจ้ง หน่วยบริการที่ยังไม่ส่ง "แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา" Narongchai k. (ICT) 367
139 สรุปผลนิเทศติดตามโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย (โครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2560) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 343
140 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ งานการเจ้าหน้าที่ 402
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 100

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249