top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเตือนระวังกินเห็ดพิษอันตรายถึงตาย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 204
142 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการพระราชกุศลสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มงานควบคุมโรค 233
143 แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ 60 supattra 386
144 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 625
145 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประ (รายนายพุทธางกูร ใจเป็น) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 364
146 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 340
147 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 279
148 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการสาธารณสุข) งานการเจ้าหน้าที่ 669
149 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑ งานคบส 261
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (พนักงานราชการ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 656
151 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการสาธารณสุข) งานการเจ้าหน้าที่ 706
152 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 70
153 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 410
154 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการสาธารณสุข) งานการเจ้าหน้าที่ 762
155 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (ราย อนุสรา ธนาคุณ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 378
156 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน กลุ่มงานควบคุมโรค 152
157 การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 200
158 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2560 Narongchai k. (ICT) 298
159 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (จพ.เวชสถิติ) งานการเจ้าหน้าที่ 308
160 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 187
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 100

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249