top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (พนักงานราชการ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 643
142 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการสาธารณสุข) งานการเจ้าหน้าที่ 702
143 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 65
144 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 397
145 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการสาธารณสุข) งานการเจ้าหน้าที่ 753
146 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (ราย อนุสรา ธนาคุณ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 366
147 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน กลุ่มงานควบคุมโรค 150
148 การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 197
149 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2560 Narongchai k. (ICT) 290
150 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (จพ.เวชสถิติ) งานการเจ้าหน้าที่ 302
151 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 184
152 ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้าน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 196
153 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีศะเกษประจำการศึกษา 2561 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 154
154 ขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 163
155 ขอประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัย พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 142
156 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560" พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 132
157 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 156
158 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 130
159 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 99
160 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต รุ่นที่ 17 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 82
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 99

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249