top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้าน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 199
162 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีศะเกษประจำการศึกษา 2561 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 158
163 ขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 171
164 ขอประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจัย พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 146
165 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560" พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 135
166 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 159
167 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 135
168 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 102
169 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต รุ่นที่ 17 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 84
170 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 6 (OKMD Knowledge Festival 2017) พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 99
171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 91
172 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 366
173 ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560 Narongchai k. (ICT) 221
174 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 299
175 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน (ราย นายเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 201
176 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักจิตวิทยา) งานการเจ้าหน้าที่ 305
177 ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 232
178 เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 กลุ่มงานนิติการ 80
179 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 182
180 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 152
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 100

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249