top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 6 (OKMD Knowledge Festival 2017) พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 96
162 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 87
163 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 354
164 ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560 Narongchai k. (ICT) 214
165 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 292
166 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน (ราย นายเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 194
167 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักจิตวิทยา) งานการเจ้าหน้าที่ 300
168 ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 228
169 เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 กลุ่มงานนิติการ 78
170 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 176
171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 149
172 ขอให้พื้นที่นำร่องตำบลต้นแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเอกสารผลงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 195
173 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้อบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 207
174 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560" พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 230
175 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 100
176 การประกวดองค์กรชุมชนสร้างสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น ปี2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 108
177 เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานนิติการ 91
178 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 108
179 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 50
180 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560" พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 79
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 99

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249