top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1941 เอกสาร รร.ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 715
1942 ทดสอบ อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 410
1943 รหัสสำหรับการ activation เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Administrator 447
1944 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ งานการเจ้าหน้าที่ 500
1945 ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 704
1946 แจ้งปรับปรุงสิทธิจาก Datacenter (กรณีไม่สามารถปรับปรุงสิทธิ) อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 481
1947 เอกสารการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 460
1948 ขอเชิญประชุมการเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย สำหรับโปรแกรม HOSxP คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 465
1949 KPI การตรวจราชการ ปี 2553 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 623
1950 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 666
1951 ติดตามรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2552-2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 400
1952 รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขต 13 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 715
1953 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าหมวดรถยนต์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 391
1954 ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 183
1955 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 293
1956 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 115
1957 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ปี พ.ศ. 2552 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 293
1958 ขอให้สถานบริการใช้โปรแกรม HOSxP PCU version 53.2.3 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1218
1959 แจ้ง สอ. ทุกแห่งให้ทำการ sync ข้อมูลเข้า Data center Administrator 352
1960 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 583
 
« StartPrev919293949596979899100NextEnd »
Page 98 of 100

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249