top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1961 โปรแกรม TeamViewer สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 473
1962 เอกสาร รร.ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 719
1963 ทดสอบ อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 417
1964 รหัสสำหรับการ activation เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Administrator 449
1965 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ งานการเจ้าหน้าที่ 507
1966 ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 717
1967 แจ้งปรับปรุงสิทธิจาก Datacenter (กรณีไม่สามารถปรับปรุงสิทธิ) อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 483
1968 เอกสารการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 469
1969 ขอเชิญประชุมการเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย สำหรับโปรแกรม HOSxP คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 473
1970 KPI การตรวจราชการ ปี 2553 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 628
1971 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 673
1972 ติดตามรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2552-2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 408
1973 รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขต 13 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 721
1974 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าหมวดรถยนต์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 392
1975 ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 184
1976 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 295
1977 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 116
1978 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ปี พ.ศ. 2552 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 299
1979 ขอให้สถานบริการใช้โปรแกรม HOSxP PCU version 53.2.3 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1222
1980 แจ้ง สอ. ทุกแห่งให้ทำการ sync ข้อมูลเข้า Data center Administrator 353
 
« StartPrev919293949596979899100NextEnd »
Page 99 of 101

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249