top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 117
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 218
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 145
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 276
25 แจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะนำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 63
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 196
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 250
28 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต (จพ สาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 326
29 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 133
30 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 94
31 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 150
32 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 288
33 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นิติกร พยาบาล) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 170
34 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ขวัญฤดี บัวเขียว 107
35 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 126
36 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 108
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 221
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผช.สาธารณสุขอำเภอพนา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 241
39 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 269
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงา กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล 182
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 104

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249