top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 308
202 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน (ราย นายเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 218
203 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักจิตวิทยา) งานการเจ้าหน้าที่ 314
204 ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 244
205 เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 กลุ่มงานนิติการ 83
206 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ปี 2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 192
207 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 160
208 ขอให้พื้นที่นำร่องตำบลต้นแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเอกสารผลงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 215
209 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้อบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 217
210 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560" พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 249
211 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 116
212 การประกวดองค์กรชุมชนสร้างสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น ปี2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 115
213 เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานนิติการ 96
214 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 119
215 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 55
216 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560" พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 88
217 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 72
218 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 84
219 ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปีจำปีงบประมาณ 2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 85
220 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 (นักจิตวิทยา) งานการเจ้าหน้าที่ 233
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »
Page 11 of 101

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249