top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
2001 ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 589
2002 ใบสมัคร อาจารย์(หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 1972
2003 การพิจารณาคุณวุฒิของตำแหน่งเภสัชกร งานการเจ้าหน้าที่ 367
2004 ขอเชิญประชุมวิชาการสาธารณสุขชุมชน"มิติใหม่..การถ่ายโอนงาน สธ.สู่ อปท." ชุติกาญจน์ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ) 504
2005 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซีส กลุ่มงานควบคุมโรค 707
2006 ขอข้อมูลกองทุนเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรค 445
2007 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายวิชาการด้าน ICTผ่านระบบ e-Conference คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 514
2008 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข.ครั้งที่ 11 กลุ่มงานควบคุมโรค 625
2009 ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 4 (สพฉ.) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 482
2010 คำสั่งปรับปรุงรหัส chronic ก่อนส่ง 18 แฟ้ม Administrator 739
2011 ๑ - ๗ เมษา สัปดาห์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 686
2012 ไฟล์ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี 2553 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 873
2013 รหัสโรคเรื้อรัง สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 524
2014 เลื่อนการประชุม คปสจ.จาก 31มีค53 เป็น 1เมย53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 338
2015 แจ้งรายชื่อจับรางวัล DOT by HEART กลุ่มงานควบคุมโรค 444
2016 แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งให้ Upgrade Hosxp เป็น เวอร์ชัน 3.53.3.28 Administrator 507
2017 รหัสโครงการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มงานควบคุมโรค 363
2018 สรุปการประชุมเพื่อพัฒนางานวัณโรคและโรคเอดส์ ปี 53 กลุ่มงานควบคุมโรค 421
2019 ให้สถานบริการทุกแห่ง Download รายงานคนไทยไร้พุง จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 435
2020 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) ของ สป. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 340
 
« StartPrev101102103104105106107NextEnd »
Page 101 of 107

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249