top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
2041 แบบฟอร์มหนังสือราชการใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2216
2042 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 371
2043 การปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลของโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 975
2044 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 350
2045 เสนอชื่อรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 465
2046 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปี 53(มูลนิธิอุทัย สุดสุข) พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 1141
2047 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 237
2048 แจ้งสถานบริการทุกแห่ง download รายงานของโปรแกรม HOSxP ใหม่ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2373
2049 ประกาศรับสมัครสอบความรู้ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 607
2050 update HOSxP_PCU v.53.3.8 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 526
2051 การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ งานการเจ้าหน้าที่ 779
2052 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานสถานีอนามัยเพื่อพัฒนาเป็น รพ.สต. ประวุฒิ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 1035
2053 รหัสสำหรับการ activation เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Administrator 440
2054 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ต่างๆ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 429
2055 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ปี พ.ศ. 2552 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 368
2056 ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลหัวตะพานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1307
2057 ขอข้อมูลจำนวนบุคลากรสถานีอนามัย ประวุฒิ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 782
2058 ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนาที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาทรัพยกรบุคคลฯ 527
2059 ขอเชิญประชุม คปสจ.ครั้งที่ 3/53 วันที่ 8 มีค 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 586
2060 ไฟล์แบบประเมินตนเองของ PCU / CUP ตามเกณฑ์ PCA งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 5231
 
« StartPrev101102103104105106107NextEnd »
Page 103 of 107

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249