top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
2081 KPI การตรวจราชการ ปี 2553 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 643
2082 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 690
2083 ติดตามรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2552-2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 430
2084 รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขต 13 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 735
2085 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าหมวดรถยนต์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 403
2086 ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 184
2087 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 298
2088 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 116
2089 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ปี พ.ศ. 2552 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 311
2090 ขอให้สถานบริการใช้โปรแกรม HOSxP PCU version 53.2.3 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1231
2091 แจ้ง สอ. ทุกแห่งให้ทำการ sync ข้อมูลเข้า Data center Administrator 364
2092 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2553 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 611
2093 การมอบหมายหน้าที่การงาน สายฝน จันทะบุตร (ICT) 465
2094 ติดตามรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2552-2553 Administrator 244
2095 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2553 Administrator 610
2096 ขอเชิญประชุม คปสจ.ครั้่งที่ 2/2553 วันที่ 1 กพ.2553 Administrator 180
2097 KPI รพ.สต. การตรวจราชการ 2553 Administrator 628
2098 รหัสสำหรับการ activation เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Administrator 355
2099 ประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1_17-19กพ53 Administrator 184
2100 แผนที่แข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 13 จังหวัดอำนาจเจริญ Administrator 2214
 
« StartPrev101102103104105106107NextEnd »
Page 105 of 107

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249