top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 แจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะนำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 66
42 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 209
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 280
44 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต (จพ สาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 360
45 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 138
46 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 100
47 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 156
48 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 301
49 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นิติกร พยาบาล) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 179
50 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ขวัญฤดี บัวเขียว 124
51 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 130
52 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 115
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 230
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผช.สาธารณสุขอำเภอพนา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 257
55 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 277
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงา กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล 189
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 357
58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 335
59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (อาวุโส) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 39
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 378
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 105

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249