top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 334
42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 327
43 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (อาวุโส) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 34
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 349
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 299
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 41
47 การเตรียมความพร้อมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 74
48 ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 53
49 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักโภชนาการ 196
50 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผช.สสอ. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 224
51 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 138
52 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ บุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 138
53 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนิติกรและพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 228
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสสอ.ชานุมาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสสอ.ชานุมาน 147
55 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 283
56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 213
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ 182
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 262
59 งบการเงิน กย62 รายละเอียดบัญชีสำคัญ การเงิน 155
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 336
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 104

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249