top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 162
82 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 237
83 ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานธุรการ ส2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 267
84 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 276
85 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.อจ. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 307
86 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1042
87 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 213
88 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 254
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 248
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 312
91 ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 120
92 ขยายเวลารับสมัครรับย้าย ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ชานุมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 96
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 237
94 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 2 ตำแหน่ง นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 266
95 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 530
96 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 311
97 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 265
98 ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 274
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อรับย้าย ตำแหน่งผอ.รพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 352
100 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 343
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 105

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249