top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
331 การเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย งานสารบรรณ 1046
332 การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ งานสารบรรณ 837
333 การเปลี่ยนชื่อใหม่ของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ งานสารบรรณ 949
334 ชี้แจงกรณีฐานข้อมูลการตายซึ่งบันทึกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสียหาย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 650
335 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1131
336 ขอส่งความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสป.สธ งานการเจ้าหน้าที่ 1501
337 ด่วนที่สุด ! หนังสือแจ้งการตรวจสุขภาพแลพประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1520
338 โครงการพัฒนานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ(ToBe1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 968
339 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี งานสารบรรณ 800
340 ขอความเห็นชอบการสถาปนาวันมวยไทย งานสารบรรณ 898
341 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี งานสารบรรณ 878
342 แจ้ง รพ.สต รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าวิทยุ งานพัสดุ 961
343 แจ้งรับครุภัณฑ์ รพ.สต. ครุภัณฑ์ทันตกรรม งานพัสดุ 1190
344 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชนฯ งานสารบรรณ 843
345 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานสารบรรณ 1183
346 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานสารบรรณ 1035
347 ขอเชิญสัมมาพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขครั้ง 6 นิติการ 864
348 การอบรมหลักสูตรการชัณสูตรพลิกศพสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจชัณสูตรพลิกศพแทนแพทย์ กลุ่มงานนิติการ 1126
349 แจ้งเวียนเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ปี 2554 งานพัสดุ 2500
350 แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีภายหลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ งานสารบรรณ 829
351 ระเบียบมูลนิธิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1588
352 การออกสลากการกุศลงวดพิเศษ งานสารบรรณ 1016
353 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1058
354 แจ้งโอนเงินจ่ายค่าชดเชยมะเร็งปากมดลูกรพ.สต.เชือกและรพ.สต.ดอนเมย กลุ่มงานควบคุมโรค 884
355 แจ้งโอนเงินจ่ายค่าชดเชยค่าบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน กลุ่มงานควบคุมโรค 769
356 แจ้งรับครุภัณฑ์ รพ.สต. ครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการเภสัชกรรม งานพัสดุ 1434
357 การเลือกกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน งานประกันสุขภาพ 878
358 ขอความร่วมมือตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการตาย(ทร.4/1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1157
359 ข้อมูล Coverage54 ณ สิ้น เมษายน 2554 งานประกันสุขภาพ 832
360 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ปี 2554) งานการเจ้าหน้าที่ 6661
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 12 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249