top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
451 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ นิติการ 1552
452 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2552 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1449
453 แนวทางการดำเนินงานฯโครงการสนองพระราชหฤทัยในหลวงฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1204
454 การออกให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1065
455 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 870
456 รายละเอียดเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 982
457 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1689
458 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวางแผนครอบครัว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2400
459 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4389
460 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 843
461 เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๓ (ณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1227
462 คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1139
463 แผนการตรวจราชการการณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓(ฉบับล่าสุด) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 960
464 ข้อมูล dbpop_data_prev_february53 อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 951
465 การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1306
466 ประชุมทบทวนและจัดทำงบลงทุนไทยเข้มแข็ง53-55 29 ตค 5 Administrator 1346
467 ปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 Administrator 1273
468 ข้อูลรายงานการบริหารจัดการสิทธิว่างเดือนตุลาคม 52 Administrator 1100
469 ข้อมูล Coverage 52 Administrator 1015
470 ฟอร์มไทยเข้มแข็ง เพิ่มเติม 53-55 Administrator 809
471 โครงการไทยเข้มแข็ง ส่ง 8 ตค 52 เวลา 10.00 น. Administrator 952
472 แบบรายงานอนามัยแม่และเด็ก Administrator 1115
473 ข้อมูล dbpop_data_prev_october52 Administrator 877
474 ส่งรายงานวางแผนครอบครัว ปี 2552 Administrator 972
475 ตรวจสอบรายชื่อ จนท.กลุ่มสนับสนุน รพ.แก้ไข Administrator 1122
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 16 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249