top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
451 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ นิติการ 1569
452 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2552 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1476
453 แนวทางการดำเนินงานฯโครงการสนองพระราชหฤทัยในหลวงฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1237
454 การออกให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1090
455 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 896
456 รายละเอียดเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1006
457 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1714
458 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวางแผนครอบครัว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2644
459 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4413
460 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 868
461 เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๓ (ณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1250
462 คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1159
463 แผนการตรวจราชการการณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓(ฉบับล่าสุด) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 984
464 ข้อมูล dbpop_data_prev_february53 อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 976
465 การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1333
466 ประชุมทบทวนและจัดทำงบลงทุนไทยเข้มแข็ง53-55 29 ตค 5 Administrator 1371
467 ปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 Administrator 1293
468 ข้อูลรายงานการบริหารจัดการสิทธิว่างเดือนตุลาคม 52 Administrator 1122
469 ข้อมูล Coverage 52 Administrator 1040
470 ฟอร์มไทยเข้มแข็ง เพิ่มเติม 53-55 Administrator 839
471 โครงการไทยเข้มแข็ง ส่ง 8 ตค 52 เวลา 10.00 น. Administrator 978
472 แบบรายงานอนามัยแม่และเด็ก Administrator 1137
473 ข้อมูล dbpop_data_prev_october52 Administrator 898
474 ส่งรายงานวางแผนครอบครัว ปี 2552 Administrator 994
475 ตรวจสอบรายชื่อ จนท.กลุ่มสนับสนุน รพ.แก้ไข Administrator 1146
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 16 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249