top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 739
92 คู่มือตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1764
93 แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1676
94 Core Policy 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1226
95 กรอบแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 848
96 แบบฟอร์มแผน 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 736
97 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 811
98 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 601
99 ฟอร์มแผนงบลงทุน59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 702
100 หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ 1832
101 นโยบายด้านสุขภาพของ รมว.สาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 797
102 แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการเงินค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปี 2558 งานประกันสุขภาพ 794
103 แจ้งงบค่าเสื่อมระดับประเทศ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1117
104 kpi_update_30sep2014 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 963
105 เอกสารเตรียมแผนจัดทำแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1085
106 เอกสารจัดทำแผนปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 858
107 Template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2674
108 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1452
109 นโยบาย นพ.สสจ.อจ.ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1575
110 ผลการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 825
111 แนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อม 20% ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1282
112 การจัดบูธผลงานวิชาการจังหวัดและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอวิชาการจังหวัด ปี 57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 719
113 รายงานสรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-5557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 831
114 ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 984
115 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 769
116 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ 931
117 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 812
118 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 818
119 Download ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1635
120 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2479
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249