top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 719
92 คู่มือตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1731
93 แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1517
94 Core Policy 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1204
95 กรอบแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 823
96 แบบฟอร์มแผน 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 714
97 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 780
98 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 574
99 ฟอร์มแผนงบลงทุน59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 675
100 หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ 1806
101 นโยบายด้านสุขภาพของ รมว.สาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 770
102 แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการเงินค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปี 2558 งานประกันสุขภาพ 770
103 แจ้งงบค่าเสื่อมระดับประเทศ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1088
104 kpi_update_30sep2014 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 937
105 เอกสารเตรียมแผนจัดทำแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1058
106 เอกสารจัดทำแผนปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 833
107 Template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2642
108 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1406
109 นโยบาย นพ.สสจ.อจ.ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1549
110 ผลการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 798
111 แนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อม 20% ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1256
112 การจัดบูธผลงานวิชาการจังหวัดและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอวิชาการจังหวัด ปี 57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 695
113 รายงานสรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-5557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 811
114 ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 959
115 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 748
116 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ 909
117 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 789
118 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 796
119 Download ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1607
120 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2450
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249